Finansielt

I menuen Finansielt har vi samlet informationer om pensionskassens investeringer og afkast, samt om vores politikker, etik og ansvarlighed i investeringerne. Årsrapporter og nøgletal, samt rapporter, som vi er forpligtet til at offentliggøre, findes også her.

Hovedtal og regnskab

Her kan du få overblik over udviklingen i indbetalinger, udbetalinger, afkast og beløb, der tilføres opsparing og egenkapital.

Læs mere

Hent årsrapporter

Du kan hente regnskaber, halvårsregnskaber og sammendrag af regnskaber for Pensionskassen for Farmakonomer 5 år tilbage

Læs mere

Hent finansiel rapport

Rapport om solvens og finansiel situation er lovpligtig. Pensionskassen skal hvert år offentliggøre rapporten på hjemmesiden.

Læs mere

Det aktuelle afkast

Det akturelle afkast af investeringerne i Pensionskassen for Farmakonomer. Se desuden fordelingen af investeringerne

Læs mere

Nøgletal i 5 år

Her finder du en række nøgletal, som Finanstilsynet vurderer er velegnede at trække frem fra regnskabet til at give overblik

Læs mere

Investeringspolitik

Pensionskassens bestyrelse fastlægger investeringspolitikken og balancen mellem forrentning og risikograd.

Læs mere

Investering og etik

Fokus på ansvarlige og etisk korrekte investeringer er i centrum hos Pensionskassen for Farmakonomer

Læs mere

ÅOK og ÅOP

Metodebeskrivelse af de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP). Metoden er aftalt i branchens organisation Forsikring & Pension

Læs mere