Det aktuelle afkast

Her kan du se fordelingen af pensionskassens investeringsaktiver og det aktuelle afkast. En opgørelse af seneste måneds afkast i procent og kroner fremgår af nedenstående tabel, hvor det også fremgår, hvor stort afkastet er fra årets start til seneste måned.  

Afkast i oktober 2017

Fordeling af investeringer

Figuren herunder viser, hvordan investeringerne i Pensionskassen for Farmakonomer fordeler sig mellem forskellige typer investering inden for aktier, obligationer og andet i oktober 2017.


Afkast i september 2017

Fordeling af investeringer

Figuren herunder viser, hvordan investeringerne i Pensionskassen for Farmakonomer fordeler sig mellem forskellige typer investering inden for aktier, obligationer og andet i september 2017.