Det aktuelle afkast

Her kan du se fordelingen af pensionskassens investeringsaktiver og det aktuelle afkast. En opgørelse af seneste måneds afkast i procent og kroner fremgår af nedenstående tabel, hvor det også fremgår, hvor stort afkastet er fra årets start til seneste måned.  

Afkast i august 2017

Fordeling af investeringer 

Figuren herunder viser, hvordan investeringerne i Pensionskassen for Farmakonomer fordeler sig mellem forskellige typer investering inden for aktier, obligationer, internationale ejendomsaktier og andet i august 2017.

Afkast i juli 2017

Fordeling af investeringer

Figuren herunder viser, hvordan investeringerne i Pensionskassen for Farmakonomer fordeler sig mellem forskellige typer investering inden for aktier, obligationer, internationale ejendomsaktier og andet i juli 2017.