Rapport om solvens og finansiel situation 

Det er lovpligtigt for pensionskasser og andre finansielle virksomheder at offentliggøre en årlig såkaldt SFCR-rapport, der overordnet beskriver virksomheden. Titel, opstilling af indhold i kapitler m.m. er fastlagt i krav fra Finanstilsynet.

Rapporter om solvens og finansiel situation skal beskrive virksomhedsform og resultater, ledelsesform, risikoprofil, værdiansættelse til solvensformål samt kapitalforvaltning.

Den første rapport om solvens og finansiel situation for Pensonskassen for Farmakonomeer er udarbejdet for 2016. Hent rapporten her:

Rapport om solvens og finansiel situation 2016