Hovedtal og regnskab

Hovedtallene for Pensionskassen for Farmakonomer igennem de seneste 5 regnskabsår. Tallene er opgjort i mio. kr. i skemaet herunder. 

.
HOVEDTAL i mio. kr. 2016 2015 2014 2013 2012
Medlemsbidrag efter arbejdsmarkedsbidrag 198 192 194 190 190
Investeringsafkast efter pensionsafkastskat 552
195
774
424
671
Udbetalte pensioner  -407 -366 - 502 -359 -291
Administration -8 -8 -7 -8
-9
Pensionsteknisk resultat 87 -195 293 106 294
Årets resultat  151 -114 351 156
319
Aktiver ialt 10.415 10.067 10.127 9.596 9.383
Egenkapital pr. 31/12 1.439 1.380 1.517
1.192 1.161
Pensionshensættelser m.v. 8.867 8.591 8.440 8.306 8.091

Egenkapitalen ejes af medlemmerne i fællesskab, og den er med til at sikre udjævning mellem gode og dårlige år, så medlemmerne får stabil udvikling i deres opsparing og udbetalte pensioner.

Egenkapitalen i 2016 på 1.439 mio. kr. svarer til, at hver af de 7.805 medlemmer ejer cirka 180.000 kr. (184.369 kr.) af pensionskassen. Det er midler, som (endnu) ikke står på medlemmernes opsparing.  

Derfor skal pensionskassen have en solid egenkapital

Figuren herunder viser udsving i udviklingen af afkastet igennem 10 år. Afkastprocenten er den orange kurve, mens den blå graf viser kontorenten, som har ligget stabilt og sikret jævn udvikling i opsparinger og udbetalinger. I årene 2011-2016 har kontorenten været på 4,5%. 


Flere regnskabstal i årsrapport og i sammendrag

Hovedtallene er uddrag af den fulde årsrapport, der udarbejdes for hvert regnskabsår, og det følger kalenderåret. Årsrapporten er udformet efter specifikke lovkrav.

Årsrapporten skal godkendes af revisorerne og bestyrelsen, og skal fremlægges for generalforsamlingen. 

Sammendrag af årsrapporten er en 4 siders opstilling af de vigtigste tal og forklaringer på, hvad der i øvrigt er sket i årets løb i Pensionskassen for Farmakonomer. 

Find årsrapporter og sammendrag her