Investering og etik 

Pensionskassen for Farmakonomer har fokus på, at pensionskassens investeringer er ansvarlige og etisk korrekte. Det vil blandt andet sige, at vores investeringer skal være socialt ansvarlige. 

Ansvarlige investeringer opnår vi på en overkommelig måde gennem at vedkende os FN's principper for ansvarlige investeringer, som kaldes UN PRI.

Pensionskassen for Farmakonomer har ikke selv tilsluttet sig FN's principper for ansvarlige investeringer, men vi kræver af de investeringsforeninger, vi benytter, at de tilslutter sig.

FN's ti principper for ansvarlige investeringer dækker især menneskerettigheder, rettigheder for medarbejdere, klima- og miljøforhold samt bekæmpelse af korruption.

Læs mere om FN's ti pricipper på Erhvervsstyrelsens hjemmeside