Investeringspolitik

Investeringspolitikken er fastlagt af bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer. Den tager udgangspunkt i de forpligtelser, pensionskassen har til honorering af medlemmernes pensioner. Disse forpligtelser styrer graden af risiko, som pensionskassen kan påtage sig.

Graden af risiko kombineres med en investeringsmodel, som giver en optimal fordeling af forskellige investeringstyper: Obligationer, aktier, ejendomme m.v.

Som investor skal pensionskassen klare sig bedst muligt, og derfor er det afgørende, at man har den rigtige sammensætning mellem de forskellige investeringstyper.

Hovedpunkterne i pensionskassens investeringsproces er:

  • Strategisk aktiv allokering - den langsigtede strategi for fordelingen af investeringerne
  • Investering gennem investeringsforeninger - bortset fra investering i ejendomme.
  • Anvendelse af rådgiver
  • Gennemførelsen af investeringerne
  • Analyser af investeringsstrategien, for at sikre, at investeringerne har de risikobestanddele, som er forudsat i strategien.
Pensionskassen benytter investeringsforeninger for at opnå en betydelig større spredning af investeringerne, end vi kan opnå ved selv at investere direkte i de underliggende papirer.

Pensionskassen har ansat en investeringskonsulent, der rådgiver om fordelingen mellem de forskellige investeringstyper, og som kommer med forslag til investeringer. Rådgiveren overvåger investeringerne for at sikre, at den ønskede grad af risiko kan fastholdes.