Generalforsamling

Pensionskassen for Farmakonomer holder ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af april måned. 

Generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling 2017 blev holdt i Århus, tirsdag den 25. april kl. 19.00. Generalforsamlingen fandt sted på Hotel Helnan Marselis, Strandvejen 25, 8000 Århus C. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Pensionskassens lønpolitik
6. Indkomne forslag  
(Jf. § 4 stk. 5 i vedtægterne skal forslag være pensionskassen i hænde senest 2 uger før
den ordinære generalforsamling, dvs. tirsdag den 11. april 2017. Indkomne forslag vil fremgå af pensionskassens hjemmeside). 
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer. (Ingen nye udpegninger i forbindelse med generalforsamlingen). 
8. Valg af revisor
Bestyrelsen stiller forslag om, at pensionskassens nuværende revisor, Ernst & Young genvælges i overensstemmelse med indstillingen fra pensionskassens revisionsudvalg. Revisionsudvalget har erklæret, at revisionsudvalget ikke er blevet påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse kategorier af eller lister over revisorer eller revisionsfirmaer.
9. Stedet for næste års generalforsamling
10. Eventuelt

Forslag jf. punkt 6: Indkomne forslag:

Forslag vedrørende udbetaling af aldersforsikring 

Inge Sindahl Nielsen stiller forslag om, at medlemmer med en aldersforsikring skal kunne få denne udbetalt ad flere omgange. Begrundelsen for forslaget lyder:

"Det er nu tilladt at lade sin aldersforsikring blive stående i pensionskassen, selvom man går på pension.
Jeg vil gerne give det forslag, at man kan få udbetalt aldersforsikringen i portioner. Antal portioner og indfrielsesvarsel for en portion vil jeg ikke definere i forslaget, men det kunne f.eks. være 4 portioner og varsel kunne være et halv år."

Hvad er aldersforsikring? Læs mere her 

Medlemmer kunne afgive fuldmagt i forbindelse med generalforsamlingen, og skulle printe og anvende formular til fuldmagt på generalforsamling 2017.

Se det korte referat under nyheder

Se det lange og fuldstændige referat

2016

Generalforsamling i Pensiionskassen for Farmakonomer 2016 blev holdt i København onsdag den 27. april.

Læs mere