Klagevejledning

Du kan klage, hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Pensionskassen for Farmakonomer. I første omgang bør du kontakte den medarbejder, der har behandlet din sag, og begrunde, hvorfor du ikke er enig i afgørelsen.

Du kan sende en skriftlig klage til den klageansvarlige i pensionskassen, hvis du har forsøgt, men ikke er kommet til enighed med den medarbejder i pensionskassen, som har stået for din sag. 

Klageansvarlig i Pensonskassen for Farmakonomer er Henrik Bernhardt, som du kan kontakte på mail.

Hvis du heller ikke er tilfreds med afgørelsen på din skriftlige klage, har du mulighed for at klage til bestyrelsen for Pensionskassen for Farmakonomer. Skriv til bestyrelsen på mail.

Du har desuden mulighed for at indbringe din klage for Ankenævnet for Forsikring, som bor Anker Heegaards Gade 2, Postboks 360, 1572 København V.

En klage til Ankenævnet skal sendes på et specielt klageskema, som du kan hente på www.ankeforsikring.dk. Når du klager til Ankenævnet, skal du betale et gebyr på 200 kr. til Ankenævnet. Du får pengene tilbage, hvis du får helt eller delvis ret i din klage.

Du kan også anlægge sag mod Pensionskassen for Farmakonomer eller indbringe sagen for en voldgiftsret. Hvis du vil indbringe sagen for en voldgiftsret, skal sagen indbringes for retten inden 3 måneder efter, at bestyrelsen har truffet afgørelse.