Sådan bliver du medlem

Pensionskassen for Farmakonomer optager farmakonomer som medlemmer. Du bliver automatisk medlem, hvis du er omfattet af:

  • kollektiv overenskomst indgået mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening.
  • tilsvarende kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, som er indgået med Farmakonomforeningen.
  • ansættelsesvilkår, hvoraf det fremgår, at forpligtelsen til medlemskab ikke kan ændres uden pensionskassens godkendelse.

Andre personalegrupper kan optages i Pensionskassen for Farmakonomer, hvis bestyrelsen beslutter det.

Ved optagelse får du tilsendt velkomstmateriale med posten, herunder en helbredserklæring. Det er vigtigt, at du udfylder helbredserklæringen. I forbindelse med medlemskabet bedømmes dit helbred, så du ikke er i tvivl om i hvilket omfang, du har ret til ydelser.

Du skal afgive helbredsoplysninger

Du skal udfylde helbredserklæringen og sende den med post til pensionskassen til den adresse, du finder nederst på siden. Det er vigtigt, at du sender erklæringen. Hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger til helbredelseserklæringen, betaler pensionskassen alle udgifter hertil.

Du skal afgive helbredsoplysninger:

  • når du optages i pensionskassen
  • hvis du genoptager bidragsbetalingen efter mere end 12 måneders afbrydelse eller blot 3 måneder, hvis du har valgt en afkortet bidragsfri periode.
  • hvis du på egen foranledning aftaler bidragsforhøjelser eller indskud, der indebærer en risikostigning på mere end 25 pct. Overenskomstmæssige stigninger kræver dog ikke nye helbredsoplysninger.

Optagelse med klausul

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan optages i pensionskassen på normale vilkår, optages du med klausul. Det betyder i tilfælde af invaliditet og/eller dødsfald, at du kun vil få de pensionsmæssige ydelser, som din pensionsopsparing i pensionskassen berettiger til. Klausulen kan bortfalde, hvis der sker en bedring af dit helbred.

Invaliditet og/eller dødsfald, der ikke skyldes den klausulerede lidelse, dækkes fuldt ud.

Vigtigt. Hvis du ikke afgiver helbredsoplysninger, kan du kun få de pensionsmæssige ydelser, som din opsparing i pensionskassen berettiger til. Derfor er det vigtigt for dig selv, at du indsender helbredsoplysningerne.

De nærmere regler fremgår af Pensions- og Bonusregulativet.

Som medlem af Pensionskassen for Farmakonomer vil du hvert år modtage en pensionsoversigt.