Vedtægter

Pensionskassen for Farmakonomer har vedtægter, der beskriver formål og opgaver, optagelse af medlemmer, generalforsamlingen, bestyrelsen og dens opgaver, direktørens opgaver, årsrapporten med regnskab, resultat og balance, samt regler for hvordan midlerne skal anbringes.

Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen i enighed og med generalforsamlingens godkendelse efterfølgende.

Der er også mulighed for at ændre vedtægterne, hvis der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen. Det kan du læse mere om i vedtægterne.

Se vedtægterne for Pensionskassen for Farmakonomer.