Bestyrelsen

Formand

Henrik Klitmøller Rasmussen

Selvstændig ledelsesrådgiver

Udpeget som formand af Farmakonomforeningen og som særligt forsikringskyndig af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab.

Tlf. 3315 3588

Send mail til Henrik Klitmøller Rasmussen

Næstformand

Christina Durinck

Farmakonom, Formand for Farmakonomforeningen

Valgt af medlemmerne ved urafstemning 

Tlf. 3315 3588

Send mail til Christina Durinck

Bestyrelsesmedlem

Susanne Engstrøm

Farmakonom

Medlem af Revisionsudvalget

Valgt af medlemmerne ved urafstemning

Tlf. 3315 3588

Send mail til Susanne Engstrøm

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Fabienke

Statsautoriseret revisor

Formand for Revisionsudvalget

Udpeget som særligt regnskabskyndig
af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab.

Tlf. 3315 3588

Send en mail til Bjarne Fabienke

Bestyrelsesmedlem

Jesper Gulev Larsen

Apoteker

Udpeget af Danmarks Apotekerforening

Tlf. 3315 3588

Send en mail til Jesper Gulev Larsen

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Moestrup

Apoteker

Udpeget af Danmarks Apotekerforening

Tlf. 3315 3588

Send en mail til Jørgen Moestrup

Bestyrelsesmedlem

Lisa Wieweg Rosendahl

Farmakonom

Valgt af medlemmerne ved urafstemning

Tlf. 3315 3588

Send en mail til Lisa Wieweg Rosendahl