Medlemmer i tal

2016 2015 2014 2013 2012
Betalende 3.912 3.938 3.926 4.155 4.210
Hvilende 1.346 1.420 1.487 1.298 1.343
Pensionerede 2.547 2.355 2.197 2.037 1.837
Medlemmer i alt 7.805 7.713 7.610 7.490 7.390
Børnepensionister 113 116 130 135 133