125 nyuddannede i pensionskassen

I august 2015 vil 125 nyuddannede farmakonomer blive medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer som følge af deres ansættelse og overenskomst.

Der er netop nu breve på vej til de nyuddannede. De skal alle udfylde en helbredserklæring og sende retur til pensionskassen af hensyn til de forskellige dækninger.

Pensionskassen for Farmakonomer optager automatisk farmakonomer som medlemmer, når de er omfattet af overenskomsten mellem Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening eller tilsvarende overenskomst.

Derfor får de nye medlemmer et brev med velkomstmateriale, og i brevet ligger den helbredserklæring, de skal udfylde og returnere. På den måde får medlemmet sikkerhed for i hvilket omfang, de har ret til ydelser.

Det kan være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger til helbredserklæringen, og når det er tilfældet, betaler pensionskassen udgifterne lægeerklæringer m.m.


Vigtigt at udfylde og sende retur

Det er vigtigt, at alle medlemmer udfylder og returnerer helbredserklæringen til pensionskassen.

Hvis du har fået en ny og nyuddannet kollega på arbejdspladsen, kan du være pensionskassen behjælpelig med at tage emnet op, fx på et morgenmøde.

Nye og gamle medlemmer kan tilmelde sig nyhedsbrevet her.