Forside / Om os / Nyheder / 2015 / Debat på generalforsamlingen om enegang og boligsalg

Debat om enegang og boligsalg


Skal farmakonomerne også i fremtiden have deres egen pensionskasse, og var salget af boligerne i overensstemmelse med varetagelse af medlemmernes tarv? To spørgsmål, der blev vendt på generalforsamlingen i Pensionskassen for Farmakonomer 28. april 2015 i København.

Formand for Pensionskassen for Farmakonomer Jesper Hjetting skulle aflægge sin første mundtlige beretning som formand for generalforsamlingen 28. april. Han indledte med at sende en stor tak til sin forgænger Susanne Engstrøm, for det arbejde, hun har udrettet for medlemmerne igennem årene.
- Både bestyrelsen i pensionskassen og fra Farmakonomforeningen vil vi gerne sige tak for et stort arbejdet igennem mange år, sagde Jesper Hjetting.

Udfordringernes år
- Pensionskassen er ejet af medlemmerne – af jer – og det er kassens væsentligste opgave at varetage medlemmernes tarv bedst muligt, så de har tryghed; både i arbejdslivet og som pensionister, sagde Jesper Hjetting. Han betegnede den forgangne generalforsamlingsperiode som et år med mange udfordringer.
Det gælder blandt andet større krav fra myndighederne til at drive pensionskasse, krav om effektiviseringer i administrationen for at holde udgifterne nede og udskillelse af Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter, som har valgt at forlade samarbejdet for at blive optaget i PFA.

Alene i fællesskabet
Fra deltagerne på generalforsamlingen var der spørgsmål til ophøret af samarbejdet med apotekere og farmaceuter. Hvorfor går farmakonomerne solo, blev der spurgt fra salen.
- Jeg vil sige lidt polemisk, at jeg ikke synes, det var os, der gik. Jeg synes, at det var de andre, der gik solo. Det var dem, der brød ud fra et fællesskab og valgte at opgive deres selvstændighed.
Vi har i vores bestyrelse foreløbig vurderet, at denne kasse godt kan klare sig selv, sagde Jesper Hjetting.
I beretningen havde han været inde på bestyrelsens overvejelser om fremtiden.

Fremtiden til debat
- Pensionskassen har ikke økonomiske problemer, og der er som sådan ikke umiddelbart noget behov for ændringer i den nuværende struktur.
Kravene fra myndighederne kan imidlertid på et tidspunkt blive så store, at vi som selvstændig kasse kan få svært ved at løse dem på en økonomisk forsvarlig måde, sagde Jesper Hjetting og tilføjede, at bestyrelsen løbende vil følge udviklingen.
Under debatten blev der spurgt til, om ikke de forholdsvis dyre administrationsomkostninger på 968 kr. pr. medlem i 2014 og i fremtiden endnu dyrere, vil kunne undgås ved at gå sammen med andre.
- Der er stigende omkostninger, ja, og de følger jo af, at der kommer større myndighedskrav. Men det er ikke sådan, at disse omkostninger bare forsvinder, fordi man går sammen med andre, sagde formanden.
Jesper Hjetting sagde også om fremtiden:
- Det vil være et grundlæggende udgangspunkt, at vi beholder pensionsordningens meget enkle opbygning. Kan vi det, og kan vi i øvrigt løse en række af de mere formelle krav i samarbejde med andre små kasser, ser jeg ikke nogen grund til, at vi ikke skal kunne fortsætte som i dag.

Stort afkast i 2014
Generalforsamlingen kunne glæde sig over et rigtig godt afkast i 2014 på 9,74%. Afkastet af investeringerne tilføjede mere end 900 millioner kroner til farmakonomernes pensionskasse, og lægger man årets medlemsindbetalinger på 193 mio. kr. til, kommer indtægterne op på 1,1 mia. kr.
En del er brugt til udbetaling af pensioner gennem året, i alt 475 mio. kr. Beløbet er særlig højt i 2014, fordi det indeholder en fremskyndet statsafgift på 136 mio. kr. for de alderssummer, der for mange medlemmer blev ændret til aldersforsikringer med rabat på statsafgiften, som blev betalt ved omlægningen.
Efter skat af selve afkastet på ligeledes 136 mio. kr. og 7 mio. kr. til administration, er resultatet i 2014 på 485 mio. kr.
Medlemmerne får tilført 4,5 % til deres individuelle opsparinger og pensioner. Det svarer til 134 mio. kr. De øvrige 351 mio. kr. tilføres den fælles egenkapital, der skal sikre jævn udvikling i pensionerne i gode og dårlige år.

Økonomisk solid kasse
Regnskabsåret 2014 har bragt farmakonomernes samlede pensionsformue op på mere end 10 mia. kr. og fra både formand Jesper Hjetting og direktør Peter Bache Vognbjerg blev pensionskassen betegnet som rigtig solid. Men derfor arbejder pensionskassen alligevel på hele tiden at optimere økonomien og investeringerne.
Formanden berettede om salg af pensionskassens boliger og Peter Bache Vognbjerg redegjorde mere indgående for baggrunden for salget som svar på spørgsmål fra salen.
Er det at varetage vores tarv at sælge ejendomme, blev der spurgt?

Ejendomme i fond
- Nej, det er ikke at varetage interesser for de enkelte beboere, der for eksempel bor i Paradisvænge i Holte, at vi sælger ejendommene. Problemet er, at vi skal varetage samtlige medlemmers interesser. Når vi er i en situation, hvor medlemmer i Nordjylland og andre steder får en dårligere pension ved, at vi har ejendomme, som vi ikke kan forrente ligeså godt som andet. Ja, så er vi nødsaget til at sælge, sagde Peter Bache Vognbjerg.
Pensionskassens direktør tilføjede, at der var forsøgt at finde den bedste af to verdener.
- På den ene side fik vi økonomi ud af salget og vi bibeholdt anvisningsretten til en del af boligerne, sagde Peter Bache Vognbjerg.
I sin beretning havde Jesper Hjetting fremhævet:
- Bestyrelsen besluttede at afvikle investeringer i ejendomme, og de er blevet indskudt i en ejendomsfond DEAS Invest 1 sammen med PKA og Sampension. Vi har fået frigjort cirka 350 mio. kr. til andre investeringer og samtidig bevarer vi anvisningsretten til en tredjedel af alle fondens boliger, sagde Jesper Hjetting.

Flere medlemmer
Pensionskassen for Farmakonomer har stigende medlemstal. I 2014 kom der 120 flere medlemmer, og medlemstallet er pr. 1. januar 2015 på 7.610. Antallet af pensionister er også stigende. I løbet af 2014 kom 172 flere til, og antallet udgør ved årsskiftet 2.025.

Generalforsamling 2016
Det blev besluttet at holde næste års generalforsamling i København igen. Datoen er fastlagt til onsdag den 27. april 2016.