Et godt år for opsparingen

2014 blev et godt år for opsparingen, viser de foreløbige tal for afkast på godt ni procent i Pensionskassen for Farmakonomer, men først til marts foreligger regnskabet og det endelige afkast. Dog er det klart allerede nu, at 2014 har været et særdeles godt år for investeringerne samlet set. 

En stor del af afkastet går direkte til medlemmernes opsparing, som skal vokse med 4,5 procent. Denne såkaldte kontorente fastlægges hvert år af bestyrelsen, og den har ligget stabilt på 4,5 procent over de seneste fire år.

Den øvrige del af afkastet går til egenkapitalen, når udgifter til administration og investeringsomkostninger er trukket fra. Egenkapitalen ejes af alle medlemmer i fællesskab. Egenkapitalen kan sammenlignes med en pengetank, der bidrager til at fastholde kontorenten på et stabilt niveau i år med dårlige afkast.

Pensionskassen for Farmakonomer anvender princippet om gennemsnitsrente, så opsparinger og udbetalinger til pensioner holdes stabilt og ikke afhænger af udviklingen inden for et enkelt år. Som det fremgår af illustrationen, der viser afkast i Pensionskassen for Farmakonomer over 10 år, er der store udsving. I både 2006 og 2008 havde pensionskassen negative afkast.