Forside / Om os / Nyheder / 2015 / Forslag om ændring af vedtægter

Forslag om ændring af vedtægter

Indkaldelse til generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer skal kunne foregå via e-boks. Samtidig skal medlemmerne have bedre mulighed for at stille forslag på generalforsamlingen, mener bestyrelsen, som stiller forslag om ændringer af vedtægterne. 

På tre større områder bør der ske ændringer i vedtægterne for Pensionskassen for Farmakonomer, og bestyrelsen stiller forslag om det på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen bør også fremover foregå pr. brev til hver enkelt medlem, men herunder også pr. brev via e-Boks, foreslår bestyrelsen. Det er nemlig ikke muligt i dag. Der skal som hidtil også indkaldes via annoncering i Farmakonomen.

Fristen for at stille forslag på generalforsamlingen skal gøres kortere, foreslår bestyrelsen. Det betyder, at forslag skal være pensionskassen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ifølge de gældende vedtægter skal forslag være indsendt senest 1. marts, og det vil sige før selve indkaldelsen sendes ud. Det betyder i praksis, at det er svært for medlemmerne at komme med forslag, og det ønsker bestyrelsen at ændre.

Det tredje forslag fra bestyrelsen handler om bestyrelsens størrelse. Her bliver det foreslået, at bestyrelsen består af en formand og indtil 7 bestyrelsesmedlemmer. Ordet indtil er en tilføjelse i forhold til de gældende vedtægter. Det er et krav, at bestyrelsen i pensionskassen både har en særlig kyndig inden for regnskab og/eller revision og en særlig kyndig inden for forsikring og/eller investering. Men hvis en sådan kyndig i forvejen er udpeget, behøver de to organisationer ikke også udpege en i fællesskab.

Forslaget er aktuelt, fordi Farmakonomforeningen har udpeget advokat Jesper Hjetting som ny formand for pensionskassen. Jesper Hjetting var tidligere medlem af bestyrelsen som særlig kyndig inden for forsikring. Hvis vedtægterne ændres som det er foreslået, behøver de to foreningen i fællesskab ikke udpege endnu en forsikringskyndig til bestyrelsen.