Forside / Om os / Nyheder / 2015 / Generalforsamling 28. april 2015

Generalforsamling 28. april 2015

Pensionskassen for Farmakonomer indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag, den 28. april 2015 kl. 19.00 hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af den af bestyrelsen, direktøren og revisionen underskrevne årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
5. Pensionskassens lønpolitik
6. Indkomne forslag *)
7. Meddelelse om udpegede bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)
9. Valg af revisor
10. Stedet for næste års generalforsamling
11. Eventuelt

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af generalforsamlingen beder Pensionskassen om tilmelding senest den 17. april på mail til pensionskassen eller telefonisk på 3315 3588.

Der udloddes dækning af transportudgifter for tre personer pr. region. Ved tilmeldingen bedes det oplyst, om man ønsker at benytte denne mulighed. De udtrukne får besked senest den 22. april 2015.

På bestyrelsens vegne
Formand Jesper Hjetting

*) Der er indkommet forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer til § 4 og 8 i Pensionskassens vedtægter.