Forside / Om os / Nyheder / 2015 / Hvad betyder det når grundlagsrenten er 0?

Hvad betyder det når grundlagsrenten er 0?


I løbet af 2015 besluttede bestyrelsen i Pensionskassen for Farmakonomer at nedsætte grundlagsrenten fra 1% til 0%. Det har hver enkelt medlem fået et personligt brev om, og her fremgår det, at ændringen ikke vil få betydning for den samlede pension. Men hvad betyder ændringen så? Vi har bedt pensionskassens aktuar Steen Ragn forklare teknikken.

Som flere andre pensionskasser har Pensionskassen for Farmakonomer nedsat grundlagsrenten til 0% på grund af det markant faldende renteniveau i Danmark og i mange andre lande, hvor pensionskassen investerer.

Aktuar Steen Ragn illustrerer med grafik, hvordan reduktionen af grundlagsrenten påvirker pensionen, når bestyrelsen samtidig har besluttet at lade tillægspensionen stige tilsvarende.

1. Ændringen er en reduktion af den rente, der indgår i fastsættelsen af grundpensionen. Den sænkes fra 1% til 0% på grund af de meget lave renter i samfundet. Reduktionen af den forventede renteindtægt betyder, at grundpensionen bliver lavere. Grundpensionen fremgår af pensionsoversigterne som den betingede garanterede andel.

2. Den samlede ydelse består af en grundpension og en tillægspension. Denne ydelse fastsættes hvert år af bestyrelsen efter en forventet realistisk langsigtet rente. Denne rente er pt. 4,5% efter skat. Samme niveau har kontorenten haft de seneste fem år fra 2011 til 2015, hvor pensionskassen har kunnet opnå dette afkast i gennemsnit. Fremover ser det dog ud til at blive sværere at tjene det nødvendige afkast, så bestyrelsen overvejer løbende hvor store ydelser, der realistisk kan forventes at kunne udbetales.

Ændringen har virkning fra 1. januar 2016.

Du kan se dine aktuelle samlede ydelser på PensionsInfo, hvor du skal logge på med Nem ID.