Forside / Om os / Nyheder / 2015 / Så meget koster din pensionsordning

Så meget koster din pensionsordning

Spørgsmålet om priser på pensionsordninger er ofte til debat, og de kan være vanskelige at sammenligne. Ser man alene på omkostningsnøgletal pr. medlem, ligger Pensionskassen for Farmakonomer i den dyre ende, men dette tal indeholder ikke omkostninger, der er forbundet med investeringerne, som medlemmerne jo også betaler for. Derfor er branchens eget begreb ÅOP – årlige omkostninger i procent – mere reelt som udgangspunkt for en sammenligning, og så ligger PFF bedst af seks.

De samlede omkostninger for pensionsordninger i forskellige pensionskasser gøres op i årlige omkostninger i procent, ÅOP, som er betegnelsen for fælles standarder i forsikrings- og pensionsbranchen, skabt af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

76 øre for 100 kroner

I 2014 var omkostningerne for at have pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer 76 øre for hvert 100 kroner, der er sparet op. En sammenligning med fem andre pensionskassers og selskabers årsrapporter viser, at farmakonomernes omkostninger er billigst. Det fremgår af selskabernes offentlige regnskaber, selskabernes ÅOP-redegørelser samt vores beregninger.

ÅOP vedrører ikke blot omkostninger til administration, men alle omkostninger til investeringer, forsikringsordninger, risikoforrentning og garantier.

Figuren her under viser ÅOP i 2014 for seks ordninger: Pensionskassen for Farmakonomer, PKA (sygeplejerskerne), PFA, AP, Danica samt Nordea Liv og Pension.


ÅOP med og uden risikotillæg

En del af hver søjle er lysere i farven. Det lyse felt illustrerer den del af omkostningerne, som udgør risikotillægget inklusiv skyggekontodel. Det er tekniske begreber, som dækker over penge, som kunderne betaler til ejerne.

I Pensionskassen for Farmakonomer er kunderne og ejere de samme personer, så her betaler medlemmerne til sig selv. Disse tekniske dele af omkostningerne er således ikke reelle udgifter for medlemmerne, da midlerne også udbetales som pension.

I de kommercielle selskaber kan der være stor forskel på ejere og kunder. Det gælder først og fremmest Danica og Nordea Liv og Pension, som ejes af to banker. AP og PFA kalder sig kundeejede, men der er ingen mekanismer, som sikrer, at risikotillæggene går tilbage til de medlemmer, der indbetaler dem – de kan for eksempel gå til andre kundegrupper.

Pensionskassen for Farmakonomer er billigst i de årlige omkostninger ÅOP både med og uden risikotillæg. Den mest sammenlignelige ordning er sygeplejerskernes i PKA, som har ÅOP uden risikotillæg på højde med de kommercielle selskaber.
Tabellen viser ÅOP med og uden risikotillæg for udvalgte pensionsordninger med gennemsnitsrente:


Kilde: Selskabernes offentlige regnskaber, selskabernes ÅOP-redegørelser samt vores beregninger.

2014

PFF
(farmakonomer)

PKA
(sygeplejersker)
PFA AP Danica Nordea-Liv
ÅOP med 0,76% 0,90% 1,60% 1,29% 1,71% 1,86%
ÅOP uden 0,51% 0,80% 0,85% 0,87% 0,98% 1,13%