Beskedent afkast på opsparingen i 2015

Medlemmernes samlede opsparing til pension gav i 2015 et behersket afkast på 2,4%, viser de foreløbige regnskabstal. - Lave oliepriser og politisk uro ude i verden er med til at præge afkastet, siger direktør Peter Bache Vognbjerg. Det beskedne afkast vil dog ikke ændre på, at medlemmernes opsparing får tilskrevet 4,5%.

Farmakonomernes pensionsopsparing bliver påvirket af det internationale finansmarked, der er følsomt over for krige og politisk uro ude i verden, ligesom også de rekord lave oliepriser har indflydelse på pensionskassens investeringer.

- Markedet raslede ned i sær i slutningen af 2015, og det har betydning for vores afkast. Generelt har der igennem hele 2015 været store udsving, siger Peter Bache Vognbjerg.

De endelige regnskabstal for 2015 foreligger først til marts 2016, men de foreløbige tal viser et afkast på 2,4% mod sidste års høje afkast på 9,7% før skat.

Trods det beskedne afkast i 2015, vil medlemmernes opsparing få tilskrevet 4,5%, som bestyrelsen har besluttet. Det er bestyrelsen, som hvert år fastlægger kontorenten, og den har ligget stabilt på 4,5 % i en årrække. Kontorenten er den procentsats, der lægges til medlemmernes opsparing. Kontorenten betales dels af afkastet og dels af egenkapitalen, som ejes medlemmerne i fællesskab.

Egenkapitalen får tilført midler i de gode år, og blev i 2014 forøget med 351 mio. kr.