Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Brugerne har bedømt hjemmesiden

Brugerne har bedømt hjemmesiden

Det er først og fremmest medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer, der bruger www.farmakonompension.dk, viser brugerundersøgelsen i 2016. Den viser samtidig, at brugerne er yngre end ved en tilsvarende undersøgelse i 2015.

I alt 164 personer har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som lå på hjemmesiden i perioden 23. august til 7. september. En lignende undersøgelse blev gennemført for et år siden, så der findes nu et sammenligningsgrundlag.

De fleste brugere er medlemmer af pensionskassen, 98%. Det samme var gældende i 2015. Desuden har 9% af brugerne farmakonomfaglige tillidsposter mod 8% sidste år.

Aldersmæssigt er deltagerne i undersøgelsen blevet yngre. Flere er under 50 år, nemlig 17% i år mod 9% sidste år.

Aldersgruppen 50-64 år udgør de fleste brugere, nemlig 69% i år mod 67% sidste år, mens de +65 årige i mindre grad besøger hjemmesiden. I år tilhører15% af brugerne denne aldersgruppe mod 24% i 2015.


Brugerne søger indhold om pension

To ud af tre besøgende på hjemmesiden ville se indhold om pensionsforhold, 64% i år og 66% i 2015. Det næst mest besøgte indhold i år handlede om valget til pensionskassens bestyrelse. Hele 32% angav, at de søgte indhold om bestyrelsesvalget.

Det var muligt at give flere svar på spørgsmålet om formålet med at gå på hjemmesiden, og svarene viste ud over det nævnte, at:

  • 23% ville se indhold om seniormøder (35% i 2015)
  • 24% søgte indhold om feriebolig (30% i 2015)
  • 16% søgte afkast og investeringer (22% i 2015)
  • 14% besøgte indhold om omkostninger på pensionsordningen (13% i 2015)
  • 13% gik efter indhold om generalforsamling (11% i 2015)
  • 15% gik efter indhold om leje af bolig (9% i 2015)

97% angav, at de fandt hvad de søgte. Det var lidt flere end i 2015, hvor 94% fandt det, de gik efter.

Tilfredsheden over middel

På en score fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højest, skulle brugerne svare på, hvor tilfredse de er med indholdet og med servicen på hjemmesiden.

Tilfredsheden med indholdet lå i et spænd på 3,56-4,34, mens tilfredsheden med servicen lå lidt højere på 4,01-4,16. Begge gennemsnitlige værdier er en smule aftagende i forhold til året før.

En del af besvarelserne indeholdt også kommentarer og forslag til forbedringer, som vi arbejder videre med i pensionskassen. Nogle forslag til udvikling skal desuden vurderes i forhold til deres omkostninger.

Undersøgelsens hovedresultater er forelagt bestyrelsen til orientering på bestyrelsesmødet 21. september 2016.