Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Generalforsamling 2016 i København

Generalforsamling 2016 i København

Igen i 2016 bliver generalforsamlingen i Pensionskassen for Farmakonomer holdt i København. Alle medlemmer har fået indkaldelse pr. brev eller e-post til den 27. april kl. 19.00. Generalforsamlingen finder sted i IDA mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Tilmelding senest 15 april.


Farmakonomernes pensionskasse holder generalforsamling efter et år med et beskedent afkast på 2,3 %. Afkastet afspejler et finansmarked, der har været påvirket af politisk uro, faldende oliepriser og andre internationale begivenheder i 2015. Det har også berørt pensionskassens afkast.
På generalforsamlingen vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til afkastet ligesom til alle andre dele af pensionskassens virksomhed.


Ændring af vedtægterne

Bestyrelsen stiller et enkelt ændringsforslag til vedtægterne, og det drejer sig om bestyrelsens beslutningsdygtighed og vedtægternes §8 stk. 4. 

Fra:
"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende."

Til:
”Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heraf 1 medlem, der er udpeget af Danmarks Apotekerforening, og 1 medlem, der er valgt af generalforsamlingen af og blandt pensionskassens medlemmer, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende”.

Begrundelsen for forslaget er, at Farmakonomforeningen har udpeget en formand, der ikke er farmakonom. Forslaget skal rent formelt sikre, at der på bestyrelsesmøder altid skal være både en apoteker og en farmakonom til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Forslag fra et medlem

Generalforsamlingen skal desuden tage stilling til et forslag fra et medlem:

"Det foreslåes at genoverveje beslutningen om lade et amerikansk formueforvaltningsfirma varetage Farmakonomernes pensionsopsparinger."

Seneste frist for indsendelse af forslag var 13. april.


Læs mere om generalforsamlingen

Se også resumé af årsrapporten og den fuldstændige årsrapport.