Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Kampvalg og debat om Black Rock på generalforsamling

Kampvalg og debat om Black Rock på generalforsamling

Generalforsamlingen i Pensionskassen for Farmakonomer var præget af debat om valget af ny kapitalforvalter, amerikanske Black Rock. Det foregik i en god og sober tone ligesom opstillingen til nyvalg til bestyrelsen. Her meldte hele syv kandidater sig til de tre farmakonomposter, så nu skal der være urafstemning.

Pensionskassens generalforsamling i København 27. april 2016 blev både berigende og livlig. I sin beretning var pensionskassens formand Jesper Hjetting meget grundig i gennemgangen af, hvorfor valget af ny kapitalforvalter er faldet på amerikanske Black Rock. Det skyldes ikke mindst et medlemsforslag om, at bestyrelsen bør genoverveje dette valg.


Derfor ny kapitalforvalter
- Vi har hidtil haft Sparinvest som kapitalforvalter, men Sparinvest kunne ikke frigøre kompetencer til at opfylde vores ønsker til rapportering fremover. Derfor var vi nødt til at finde en anden, sagde Jesper Hjetting om baggrunden.

Formanden sagde videre, at pensionskassen havde bedt seks banker og andre institutioner om tilbud på analyser og rådgivning, men at blot to af disse havde eksisterende systemer, der kunne opfylde pensionskassens behov.

- De to var svenske Wassum og amerikanske Black Rock, og dem forhandlede vi videre med. Black Rocks systemer er mere avancerede og kan levere ekstra ydelser uden ekstra omkostninger, som vil kunne lette os i forbindelse med de nye krav i Solvens II, sagde Jesper Hjetting. Han tilføjede, at Black Rock også var billigst.

Aftalen med Black Rock er i øvrigt uden binding og kan opsiges med dags varsel, oplyste formanden.


Hvad er en kapitalforvalter
- Der er stillet et forslag til generalforsamlingen om, at bestyrelsen skal genoverveje dette valg, og jeg tror, at forslaget bygger på en misforståelse af, hvad en kapitalforvalter er, sagde Jesper Hjetting.

Forslagsstilleren havde meldt afbud til generalforsamlingen på grund af sygdom og kunne derfor ikke gå i dialog om sit forslag. Men det ville flere andre deltagere til gengæld.

Jesper Hjetting beskrev opgaverne for kapitalforvalteren som en rådgiver, der skal hjælpe pensionskassen med at overskue investeringsmarkedet.

- Black Rock giver anbefalinger og hjælper os med at investere. Alternativet ville være, at vi skulle have en egen investeringsafdeling på jeg ved ikke hvor mange mand. Og den slags fyre er dyre, sagde han.

Rosa Hassan fra Region hovedstaden ville vide, om Black Rock nu også havde indsigt i pensionskassens investeringspolitikker.

- Kender de til vores politikker og kultur og til det, som vi vil inden for investering? Kender de vores holdninger? Eller giver vi dem nogle stikord og siger: I skal lede vores penge i den og den retning? Det ville være rigtig godt at vide, sagde Rosa Hassan.

Jesper Hjetting sagde, at bestyrelsen giver mere end stikord.

- Vi fortæller dem, at vi har rammer, som de skal arbejde indenfor. Det er ikke sådan, at vi bare slipper dem løs med vores penge. Bestyrelsen har fastlagt en investeringspolitik og nogle investeringsrammer og inden for dem skal Black Rock arbejde. Det er den aftale, vi har indgået med dem, sagde formanden.

Jesper Hjetting pointerede i beretningen, at det er ikke sådan, at pengene ligger hos Black Rock.

- Pengene og værdipapirerne er vores. Der står vores navn på hver eneste af dem, og det vil der gøre hver dag og hele dagen. Selv hvis Black Rock skulle gå konkurs ville det ikke betyde noget for vores investeringer. Det er sådan set ikke anderledes end da vi benyttede Sparinvest, sagde formanden.


Hurtigt og med rettidig omhu
Tidligere formand for pensionskassen Susanne Engstrøm blandede sig også i debatten: 

- Jeg vil bare rose bestyrelsen for, at jeg kan være så velinformeret. Det er altid spændende, når man har været inde i midten, om man så også kan få informationer, når man ikke længere er der. Det får jeg. Jeg har glædet mig over nyhedsbrevene også om den nye kapitalformidler Black Rock. Jeg møder jo stadig farmakonomer på min vej, og nogle af dem har virkelig set amerikanerforskrækkede ud i ansigterne, når vi har talt om det.

Jeg tror, at bestyrelsen har gjort det rigtige. Jeg kendte godt til udfordringerne med Sparinvest, og jeg vil rose bestyrelsen for, at den så hurtigt og med rettidig omhu har taget hånd om denne sag. Nu kan vi være sikker på, at vi har en ordentlig kapitalformidler.

Jeg kan se, at man også kan komme godt og hurtigt ud af aftalen igen. Som en, der allerede har glæde af sin pension, vil jeg gerne rose for det. Tak også for en god beretning til formanden, sagde Susanne Engstrøm.

Medlemsforslaget kom ikke til egentlig behandling idet deltagerne følte sig dækket ind af debatten.

Syv kandidater til tre pladser
Til gengæld var der stor opmærksomhed på valg af tre farmakonomer til bestyrelsen. De tre bestyrelsesposter til farmakonomer vælges blandt medlemmerne i lige år, og hvis der er flere kandidater end pladser, skal valget foregå ved urafstemning. I alt meldte sig syv kandidater.

De tre siddende medlemmer ville gerne fortsætte i endnu en periode. De tre er

  • Christina Durinck, formand for Farmakonomforeningen
  • Anni Helbo, som er tidligere næstformand i Farmakonomforeningen og i dag butiksansvarlig på Hornslet Apotek
  • Lisa Wieweg Rosendahl, som arbejder på sygehusapotek i Region Nordjylland.

De fire nye kandidater er

  • Susanne Engstrøm, tidligere formand for pensionskassen og for Farmakonomforeningen
  • Aase Sardorf, tidligere faglig konsulent i Farmakonomforeningen
  • Ann-Mari Grønbæk farmakonom på Herning Løve Apotek og medlem af hovedbestyrelsen i Farmakonomforeningen samt regionsformand i region Midtjylland.
  • Rosa Hassan, farmakonom i Region hovedstaden.

Alle syv kandidater fik mulighed for at præsentere sig på generalforsamlingen. Deres indlæg vil fremgå af referatet, som vil ligge på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

De syv kandidater får igen mulighed for at præsentere sig og det, de står for, når bestyrelsen har besluttet sig for, hvordan urafstemningen skal foregå. Nærmere om det i et kommende nyhedsbrev.