Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Sæson for seniormøder om efterløn og pension

Sæson for seniormøder om efterløn og pension

Pensionskassen har sendt invitationer ud til seniormøder rundt om i landet til alle medlemmer på 59 år og derover. På de populære seniormøder får medlemmer og deres pårørende en god indføring i reglerne om efterløn og pension.  

Seniormøderne i 2016 finder sted i oktober måned i Århus, Kolding, København og Roskilde. Der er sendt invitationer ud til cirka 750 medlemmer og deres pårørende, og medlemmerne kan frit tilmelde sig et af de fire møder.

Onsdag den 5. oktober i Århus
Torsdag den 6. oktober i Kolding
Mandag den 24. oktober i København
Onsdag den 26. oktober i Roskilde

Desværre er der en sket en fejl i de udsendte invitationer. Det gælder de to datoer for møderne i Århus og Kolding, som er forkerte i det udsendte brev. Derfor sender pensionskassen nye breve ud til alle, der potentielt tilmelder sig møderne i Jylland, om de rigtige datoer.

Du finder de præcise informationer om tid og sted på siden om seniormøder.

Alderen for målgruppen er hævet

Pensionskassen har valgt at invitere de +59 årige, og det er en ændring fra tidligere, hvor også de 58-årige blev inviteret. Men erfaringen viser, at det i dag er en undtagelse, at medlemmer vælger at gå på pension som 60 årige. Desuden er årgangene meget store, så derfor ændringen.

På seniormøderne kan du både møde pensionskassens repræsentant og repræsentanter fra FTF-A og Farmakonomforeningen. På den måde kan eksperter på hver deres felt give indblik i regler og muligheder.

Seniormøderne i pensionskassen er populære, fordi medlemmerne får indsigt i, hvilke muligheder de har, så de kan gøre sig overvejelser i god tid.

Læs her om medlemmers overvejelser efter deltagelse på et seniormøde:

Kirstin har valgt at udskyde pensionen

Inga pejlede sig frem til pensionstidspunktet