Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Seniormøde med stof til eftertanke

Seniormøde med stof til eftertanke

Rækken af seniormøder i 2016 er vel overstået, og et par hundrede farmakonomer har fået input til overvejelserne om, hvordan og hvornår de vil stoppe på arbejdsmarkedet. Seniormødet i Roskilde sluttede rækken af veloplagte indlæg fra pensionskassens, fagforeningens og a-kassens repræsentanter

Hvornår skal man forlade arbejdsmarkedet, og hvordan skal det foregå? Sådanne spørgsmål kan man egentlig kun selv besvare, men i Pensionskassen for Farmakonomer får medlemmerne mulighed for at blive klædt på til at træffe de beslutninger, som passer lige præcis til deres liv og pension.

Det blev Roskilde og Region Sjælland, der sluttede årets stribe af seniormøder, og her kunne medlemmer og deres eventuelle ledsagere få viden af Elsabeth Bisgaard fra Pensionskassen for Farmakonomer, Ulrik Frederiksen fra Farmakonomforeningen og Tine Aistrup fra FTF-a.

Elsabeth Bisgaard mindede deltagerne om, at de rent faktisk har mulighed for at gå på pension som 60 årige, hvis de er meldt ind i pensionskassen før 1.maj 2007. Hun gennemgik tallene for den modregning, der sker i den offentlige folkepension, når man også får alderspension fra sin pensionskasse.

Tina Aistrup mindede om, at alderen for at kunne gå på efterløn er skubbet, når man er født i 1954 og 1955, men at det fortsat er de gamle og lidt mere fordelagtige regler, der gælder.

Er man født i 1956 eller senere har man ret til en kortere efterlønsperiode, som gradvist vil falde fra fem til tre år. Tine Aistrup mindede om, at man skal være i beskæftigelse, i seniorjob eller være ledig med ét års beskæftigelse inden for de seneste tre år, for at være berettiget til efterløn.

Det er med andre ord ikke muligt først at gå på pension og senere gå på efterløn. Men omvendt er det muligt for farmakonomer at gå på efterløn og så på pension – i nævnte rækkefølge.

På mødet blev reglerne for modregning i pension fra pensionskassen gennemgået, når man vælger at gå på efterløn.

Penge er ikke alt

Ulrik Frederiksen fra Farmakonomforeningen kom med input til, hvilke overvejelser der følger med, når man skal forlade jobbet og arbejdsmarkedet. Han opfordrede til, at man benytter den gunstige beskæftigelsessituation til at få forhandlet gode vilkår for sig selv, hvis man ønsker at gå på nedsat tid for at blive i jobbet lidt længere.

Afskeden med arbejdspladsen og kollegerne skal med i overvejelserne, når man vil gå på pension og ønsker at sige farvel på en god måde. Det er fint at være i god tid med at fortælle chefen, at man ønsker at stoppe, men selve opsigelsen bør man vente med, foreslog Ulrik Frederiksen. Der kan jo ske ting, der gør, at man ændrer mening.

Tænker at tage det hele som 60 årig

Pia Sibborn-Larsen, som er farmakonom på Nysted Lægehus, overvejer at gå på pension som 60 årig.
- Seniormødet har givet mig et klart overblik over mine muligheder, og jeg har tænkt mig at tage det hele så snart, jeg kan, altså som 60 årig. Jeg er ikke med i efterlønsordningen, men kan gå på pension som 60 årig, siger Pia Sibborn-Larsen, som ud over jobbet som farmakonom har egen virksomhed sammen med sin mand.

Pia Sibborn-Larsen er endnu ikke fyldt 59 år, og er som sådan ikke i målgruppen for deltagere på seniormøderne, men hun deltog som ledsager for en kollega.

- Jeg tænker, at det er fint at få pensionen udbetalt mens jeg er yngre og kan få glæde af den, fremfor at vente, siger hun.

Overvejelser med efterlønsbevis

Gitte Myhrvold fra Asnæs Apotek er med på seniormøde for tredje gang. Hun synes godt om mødet, og har fået meget ud af det.

- Det giver mere mening, jo tættere man kommer på pensionsalderen. Jeg ved endnu ikke, hvornår jeg stopper, men jeg har fået mit efterlønsbevis. Jeg vil se, hvordan det går og vil træffe beslutninger efter det. Måske er deltid og deltidsefterløn en mulighed for mig, siger hun.

Gitte Myhrvold har ikke den helt store opsparing, fordi hun var ansat på deltid som ung. Hun er derfor heller ikke på vej på pension. Opsparingen vil på den måde vokse sig større og blive mere værd indtil hun vælger at gå på pension.

Kommende seniormøder i 2017

Der holdes en ny række seniormøder i 2017, hvor til alle medlemmer over 59 år inviteres. Der sendes breve ud direkte til medlemmerne, som er velkomne til at tage en ledsager med.

Information om datoer, tilmelding m.m. vil blive bragt på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.,