Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Servicetjek af pensionskassens opgaver

Servicetjek af pensionskassens opgaver

Pensionskassens nye bestyrelsesformand Henrik Klitmøller Rasmussen har sammen med den konstituerede direktør Henrik Bernhardt fået til opgave at give pensionskassen et servicetjek. Det har en enig bestyrelse bedt dem gennemføre i det sene efterår.

Et servicetjek af, hvordan pensionskassen udfører sine opgaver og kan sikre, at medlemsservice og administration i øvrigt fortsat lever op til medlemmernes forventninger. Det kan pensionister og de næste årgange, der står foran pensionsalderen, være trygge ved. Det er opgaveløsningen, der skal ses efter i sømmene, herunder om pensionskassens medlemsservice er tidssvarende.

- Processen handler om at skabe rammer for opgaverne de næste 5-10 år. Vi ser på måden at løse opgaver på, ikke på selve produktet. Vi skal give bud på, hvordan pensionskassen kan fortsætte med at levere så gode services som muligt, siger Henrik Klitmøller Rasmussen.

Den nye bestyrelsesformand løser opgaven sammen med Henrik Bernhardt, der har været konstitueret direktør i nogle måneder, og før det har virket som ekstern konsulent for pensionskassen.

- Vi har fået til opgave at gennemføre en kort og komprimeret proces, og jeg er tryg ved samarbejdet med Henrik Bernhardt, som kender pensionskassen godt, siger bestyrelsesformanden.

Profilen for en kommende direktør

På baggrund af servicetjekket udformes et oplæg til en revideret strategi for pensionskassen, som drøftes og besluttes af bestyrelsen. På baggrund af det kan der udformes en profil for pensionskassens kommende direktør, der skal fastansættes til at føre opgaverne ud i livet.

- Det er et meget komprimeret forløb, som skal sikre, at pensionskassen kan blive ved at være effektiv og leve op til forventningerne til en moderne, digital service, siger Henrik Klitmøller Rasmussen.

Bestyrelsesformanden siger videre:

- Jeg oplever at være kommet til en pensionskasse, hvor medlemmerne er glade for deres pensionsordning og for den service de modtager. Jeg ser det som en vigtig opgave sammen med den øvrige bestyrelse at sikre, at vi også fremover kan leve op til medlemmernes forventninger.

Læs også: Ny bestyrelsesformand med stor erfaring