Forside / Om os / Nyheder / 2016 / Urafstemningen er slut og valget afgjort

Urafstemningen er slut og valget afgjort

De tre repræsentanter for medlemmerne i pensionskassens bestyrelse hedder nu Susanne Engstrøm, Christina Durinck og Lisa Wieweg Rosendahl. De tre er valgt for en toårig periode.

Valget af tre medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev afgjort ved urafstemning. Afstemningen har stået på fra 27. maj 2016, hvor stemmematerialet blev udsendt, til 20. juni 2016. Det er pensionskassens revisor EY, som har stået for optælling af stemmerne.


2.786 medlemmer valgte at stemme
Der blev udsendt 7.671 stemmesedler, og 2.786 medlemmer valgte at bruge deres stemmeret. Det svarer til en stemmeprocent på 36,3.

Desuden var der afgivet 10 ugyldige/blanke stemmesedler. Hvis disse regnes med i stemmeprocenten, er den 36,4.

Medlemmerne har valgt følgende tre kandidater:

  • Susanne Engstrøm med 1.612 stemmer 
  • Christina Durinck med 1.401 stemmer
  • Lise Wieweg Rosendahl med 1.294 stemmer. 
Stemmetallene for de fire øvrige kandidater fordelte sig sådan her:
  • Anni Helbo fik 1.293 stemmer 
  • Aase Sardorf fik 1.214 stemmer
  • Ann-Mari Grønbæk fik 657 stemmer
  • Rosa Hassan fik 302 stemmer.

De tre nyvalgte har plads i bestyrelsen frem til pensionskassens generalforsamling i 2018.

Større deltagelse end sidst
Stemmedeltagelsen er større end i 2010, hvor der senest var urafstemning til et bestyrelsesvalg. Dengang var stemmeprocenten på 34,7. Ved valget dengang afgav 2.454 ud af i alt 7.075 medlemmer deres stemme.

Valget bliver gennemført ved urafstemning, når der er flere end tre kandidater opstillet.