Forside / Om os / Nyheder / 2017 / Generalforsamling 2017 med fokus på fremtiden

Generalforsamling 2017 med fokus på fremtiden

Pensionskassen for Farmakonomer holdt generalforsamling på Marselis Hotel i Århus den 25. april med cirka 60 deltagere. Debatlysten var stor, og der blev især rejst spørgsmål om pensionerne i fremtiden og pensionskassens fremtid.

- Som medlemmer har I nogle berettigede forventninger til, at vi bliver ved med at have tidssvarende pensionsprodukter og pensionsløsninger. Jeg tror også, at I har en forventning om, at vi bliver bedre til at levere en individualiseret rådgivning til jer, sagde pensionskassens formand Henrik Klitmøller Rasmussen, som aflagde bestyrelsens beretning.

Henrik Klitmøller Rasmussen har været formand siden efteråret 2016, hvor han afløste Jesper Hjetting. I sin korte formandsperiode har Henrik Klitmøller Rasmussen været med til at gennemføre et servicetjek af pensionskassens administration, og har med udgangspunkt i det arbejde været på udkig efter en større pensionsudbyder som samarbejdspartner.

- I bestyrelsen har vi besluttet, at det er vigtigt for os at prioritere selvstændigheden for farmakonomernes pensionskasse, sagde han.

Søger samarbejde og stordriftsfordele

Henrik Klitmøller Rasmussen pegede på, at der findes gode og effektive modeller for samarbejde mellem store og mindre pensionskasser, som gør det muligt, at selvstændige pensionskasser kan opnå stordriftsfordele.

- Derfor har vi igangsat en proces, for at undersøge muligheden for at komme ind i et sådant samarbejde. Det gør vi med forventninger om at få en betydelig billigere administration og en langt mere robust administration, sagde formanden, og tilføjede:

- De tilbud, vi har modtaget fra store aktører, ser ud til at kunne indfri forventningerne. Vi er der i processen nu, at vi i bestyrelsen har analyseret og vurderet det, der er kommet ind. Nu skal vi foretage sammenligninger mellem topkandidaterne. Det forventer vi at have på plads inden sommerferien, og selve overgangen til den nye administration inden udgangen af året, sagde han.

Under debatten ønskede Inge Sindal Nielsen at få oplyst navne på de mulige samarbejdspartnere. Men det ville formanden ikke ud med under henvisning til, at den fortrolighed, som pensionskassen har bedt om i processen, går begge veje.

Lea Falck var glad for at høre, at bestyrelsen prioriterede den selvstændige pensionskasse.

- Jeg har været med siden starten, og det er jeg stolt af. Regnskaberne viser, at vi stadigvæk har en god pensionskasse, sagde hun.

Camilla Lindeblad fremhævede i sit indlæg, at hun først og fremmest håber på den bedst mulige pension til alle.

- Navn, tilhørsforhold og selvstændighed eller ej betyder ikke så meget for mig, sagde hun.

Pensionerne mister pusten med den lave rente

Afkastet af pensionskassens investeringer i 2016 blev på 647 millioner kroner, svarende til et afkast på 6,6%. Det fik Vibeke Fredslund til at spørge, hvorfor man sætter kontorenten ned efter et år med bedre afkast end det forringe.

- Når vi fastsætter kontorenten, ser vi på udsigterne til afkastet i fremtiden. Det gør vi sammen med vores investeringsrådgiver BlackRock, og det er baggrunden for, at vi vælger at nedsætte fra 4,5% til 3,4%. Det får effekt for pensionerne fra 2018, og også for det vi hensætter til jeres depoter, sagde Henrik Klitmøller Rasmussen.

Pensionskassens konstituerede direktør Henrik Bernhardt havde i sin gennemgang af regnskab, afkast og investeringer vist en fordeling af pensionskassens investeringer. Cirka halvdelen af den fælles formue er i dag sat i danske obligationer.

- Vi opnår ikke et specielt højt afkast af den halvdel af vores formue. Det er meget rart for de af jer, der er boligejere, og som har lån i huset. I betaler næsten ikke noget rente. Men dem, der ejer obligationerne, blandt andre pensionskasserne og dermed også jer, får ikke meget i renteindtægter. Sådan hænger tingene jo sammen, sagde Henrik Bernhardt.

Fremtiden kan byde på mere individuelle ordninger

I et svar under debatten om beretningen kom formanden ind på den næste store opgave for pensionskassens bestyrelse. Ann-Mari Grønbæk ville vide, om hun som bare 34-årig kunne stole på oplysningerne i pensionsoversigten og Henrik Klitmøller Rasmussen beroligede og bekræftede, at det kan hun. Han sagde videre: 

- I dag har vi det sympatiske princip, at medlemmer, der går på pension, tager den del af egenkapitalen, som de selv har været med til at opbygge, med ud igen. Når der sker et generationsmæssigt skifte og mange er gået på pension, vil egenkapitalen jo falde. Derfor skal vi vurdere, om vi skal finde en anden måde at bære denne risiko på i fremtiden.

Formanden sagde videre, at opgaven er at finde ud af, hvordan man kan holde den tilstrækkeligt høje risiko for unge medlemmer til at levere gode afkast også i fremtiden.

- Det er noget af det, vi kigger på. Et af svarene kunne være en markedsrenteordning, hvor det er det enkelte medlem, der bærer risikoen, fremfor, at egenkapitalen er buffer. Det bliver den næste store ting, bestyrelsen skal tage fat på, når vi har bragt det her med administrationssamarbejdet på plads, sagde formanden.

Mona Ekenberg ville vide, om det bliver muligt at vælge eventuelle nye, individuelle markedsrenteordninger fra. Hun mindede om, at der for nylig har været finanskrise, hvor det ikke gik så godt med at tage høj risiko.

Men her ville Henrik Klitmøller Rasmussen helst ikke spekulere for meget i fremtidens mulige ordninger, der endnu ikke er taget hul på at få beskrevet.

Opsparingen skal kunne hæves ad flere omgange

Inge Sindal Nielsen havde foreslået, at det skal være muligt at få aldersforsikringen udbetalt ad flere omgange. I dag er det blevet muligt at lade pengene stå og trække renter i pensionskassen til senere, hvis man ikke lige står og skal bruge pengene ved pensionering. 

Forslaget om udbetaling i portioner er et bestyrelsesanliggende og kunne derfor ikke behandles på generalforsamlingen. Men Inge Sindal Nielsen fik formandens ord for, at bestyrelsen gerne vil ændre pensionsregulativet, så det kan lade sig gøre. Det vil dog først ske på den anden side af valget af ny samarbejdspartner.

Hvorfor er formanden ikke farmakonom

Under punktet Eventuelt udtrykte Yvonne Petersen tilfredshed med formandens svar i løbet af mødet, men hun ville gerne vide, hvorfor det ikke er en farmakonom, der er formand for Pensionskassen for Farmakonomer.

Henrik Klitmøller Rasmussen svarede:

- Man har fundet, at arbejdet med en pensionskasse er, som nogle af de ting vi har været igennem i dag også viser, af mere teknisk karakter. Det kan fylde mere og mere og tage indsats fra andre ting. Man har valgt i Farmakonomforeningen, at formanden i foreningen først og fremmest skal beskæftige sig med det fagpolitiske arbejde, frem for at svinge en pensionskasse rundt i hverdagen, sagde han.

Samme ledelse efter generalforsamlingen

Bestyrelsen ændrer sig ikke efter generalforsamlingen 2017 idet der kun er valg af medlemsvalgte til bestyrelsen hvert andet år.

Siden generalforsamlingen i 2016 har arbejdsgiverne udpeget Apoteker Jørgen Moestrup til bestyrelsen. Han afløser Niels Hamborg Jensen. Du kan se hele bestyrelsen her.

Det fuldstændige referat af generalforsamlingen skal lægges på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen er holdt.

Se det fuldstændige referat her