Forside / Om os / Nyheder / 2017 / Ny samarbejdspartner skal sikre merværdi til medlemmerne

Ny samarbejdspartner skal sikre merværdi til medlemmerne 

For at sikre forsat selvstændighed og større værdi til medlemmerne har Pensionskassen for Farmakonomer inviteret nogle pensionskasser og -selskaber til at byde ind på opgaven som ny samarbejdspartner. Det sker i forlængelse af det servicetjek, der blev sat i gang i efteråret 2016.

Pensionskassen for Farmakonomer har bedt nogle pensionskasser og -selskaber give tilbud på at være samarbejdspartner på pensionskassens drift. Bestyrelsen besluttede at sætte denne proces i gang på sit møde 12. januar 2017. Beslutningen er en opfølgning på det servicetjek af medlemsservice og administration, som blev gennemført i oktober-november 2016.

Pensionsordning og pensionskasse fortsætter

Et nyt samarbejde vil hverken påvirke pensionsordningen eller pensionskassens selvstændighed. Samarbejdet har derimod til formål at styrke pensionskassens udviklingsmuligheder som selvstændig pensionskasse. Her tænkes blandt andet på udviklingen inden for digitalisering. Desuden skal et nyt samarbejde kunne aflæses på driftsomkostningerne, som gerne skal reduceres og dermed give større værdi for medlemmerne. Samarbejdet skal samtidig give pensionskassen større robusthed i forhold til også fremover at kunne levere medlemsservice og administration på et højt niveau.

- Det er en proces med utrolig mange detaljer, vi er i gang med, siger formand for bestyrelsen Henrik Klitmøller Rasmussen.

Formanden oplyser, at bestyrelsen har sat en række strategiske præmisser op, som man beder feltet af potentielle samarbejdspartnere forholde sig til. Præmisserne udmøntes i 60-70 konkrete spørgsmål, som man beder de potentielle partnere svare på, hvordan de vil kunne løse.

- Vi har fået hjælp af konsulentfirmaet PwC til at indkredse de pensionskasser, der ligner os mest, og som vil tænkes at kunne løse opgaven. PwC har stor erfaring i systematisk og struktureret at identificere samarbejdspartnere inden for pensionsområdet, siger Henrik Klitmøller Rasmussen. Han tilføjer, at advokatfirmaet Kromann Reumert skal bistå i forhandlingerne, når topkandidaterne er udvalgt sidst i foråret eller hen på forsommeren.

Tradition for eksterne samarbejdspartnere

Pensionskassen for Farmakonomer er i dag den mindste pensionskasse i Danmark med selvstændig administration. Pensionskassen har derfor tradition for at benytte sig af eksterne samarbejdspartnere, fordi man ikke kan samle alle de nødvendige kompetencer i en meget lille stab af medarbejdere.

Traditionen gælder blandt andet investeringsområdet, hvor man gennem mange år har benyttet sig af Sparinvest som samarbejdspartner, og hvor man i 2016 skiftede formueforvalter og indledte nyt samarbejde med Black Rock. Ligeledes har pensionskassen i mange år haft samarbejde med eksterne partnere på it-området, Edlund og IT-afdelingen A/S.