Pensionsoversigten er sendt ud 

Medlemmer af Pensionskassen for Farmakonomer har modtaget en pensions- og depotoversigt i deres e-Boks. Oversigten er individuel og viser, hvad medlemmet kan forvente at få i pension, og hvordan medlemmet er dækket i tilfælde af alvorlig sygdom eller ulykke.

Pensionsoversigten er opgjort pr. 1. januar 2017, og den medfølgende depotoversigt viser alle indbetalinger til pensionsordningen igennem 2016.

Ny beregning af levetiden

Pensionsoversigten indeholder væsentlige ændringer i år.

Den ene ændring er en ny beregning af levetiderne. Vi lever længere, og opsparingen skal derfor slå til i flere år. Beregningen følger anbefalingen fra Finanstilsynet og betyder, at unge medlemmer beregnes at leve længere end det medlem, der går på pension i dag.

Eksempelvis beregner pensionskassen, at det medlem, der går på pension som 63-årig i dag, forventes at leve i 25,5 år som pensionist. Mens det medlem, det går på pension som 63-årig om 30 år, forventes at leve i cirka 28 år som pensionist.

Den længere levetid får betydning for den udbetalte pension. Eksemplet svarer til, at det unge medlem, der har 30 år til pensionsalderen, skal være to år længere på arbejdsmarkedet, for at fastholde nutidens pensionsniveau. Den nye beregning har ingen betydning for de, der allerede er på pension, og næsten ingen betydning for de, der snart går på pension.

Pensionens værdi i dagens priser

En anden ændring i pensionsoversigten er en opgørelse af pensionens værdi i nutidskroner. Det betyder, at medlemmet kan se, hvad pensionen vil være værd set med nutidens købekraft.

Begrebet nutidskroner anvendes ligeledes af PensionsInfo, som er det online forum, der giver et samlet overblik over medlemmets pensionsordninger med forventet udbetaling og forsikringsdækning.