Forside / Om os / Nyheder / 2017 / Sidste frist for tilmelding til seniormøder er 8. september

Sidste frist for tilmelding til seniormøder er 8. september

Fristen for tilmelding til pensionskassens seniormøder i år er 8. september. Pensionskassen har inviteret alle medlemmer over 59 år, og de har modtaget invitationen i deres e-Boks.

Tilmelding til seniormøderne er nødvendig af hensyn til det praktiske arrangement, og det vedrører både størrelsen af mødesal og forplejningen. Derfor er det vigtigt, at pensionskassen modtager tilmeldingerne inden fristens udløb.

De fire seniormøder i 2017 holdes rundt om i landet, så alle medlemmer har en rimelig chance for at deltage. Møderne er meget populære, og mange vælger at benytte muligheden for at tage deres ægtefælle/samlever med. Det giver dem chancen for at tale mulighederne igennem med en partner efterfølgende.

På seniormødet deltager FTF-a, som orienterer om efterlønsregler og muligheder. Også Farmakonomforeningen er med, for at give gode råd i forbindelse med seniorordninger og opsigelse forud for pensionering m.m. Pensionskassen bidrager med råd og vejledning om pension og pensionsregler.