Forside / Om os / Pensionskassens lønpolitik

Pensionskassens lønpolitik

Alle pensionskasser skal offentliggøre deres lønpolitik. Det er et lovkrav. Pensionskassen for Farmakonomer har en lønpolitik, der godkendes på den årlige generalforsamling.

Lønpolitikken er forelagt og godkendt på generalforsamlingen i Pensionskassen for Farmakonomer i april 2016: 

"Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra direktionen aflønningspolitikken for administrationens ledelse og medarbejdere af betydning for virksomhedens risiko, herunder nøglemedarbejderne for risikostyrings-, compliance-, aktuar- og intern auditfunktionerne. Aflønningen omfatter her direkte løn, pensionsbidrag, frynsegoder samt evt. bonus og resultataflønning.

Det er målsætningen, at aflønningen samt reguleringen heraf for øvrige ledende og risikodisponerende medarbejdere skal være på et konkurrencedygtigt markedsniveau for medarbejdere med de givne kvalifikationer.

Til brug for vurderingen heraf indhenter direktionen - i det bedst mulige omfang - oplysninger om lønniveauer i branchen og lønstatistik, herunder fra DJØF og Finansforbundet.

For så vidt angår pensionsordninger skal alle pensionskassens fastansatte medarbejdere indbetale et for den pågældende medarbejder normalt pensionsbidrag til en pensionsordning efter eget valg. Evt. henvisningsbestemmelser i overenskomster skal respekteres.

Frynsegoder i form af telefon, avis, IT og tele kan aftales med den enkelte medarbejder som en del af den samlede aflønning. Firmabil er alene en mulighed for direktionen.

Pensionskassen anvender ikke bonusordninger eller resultatløn. Pensionskassen kan dog i helt særlige tilfælde anvende fastholdelsesbonusordninger. Derudover kan medarbejdere ydes gratialer i tilfælde af ekstraordinær indsats eller i forbindelse med midlertidigt projektarbejde. Gratialer mv. kan ligeledes ydes i overensstemmelse med Ligningslovens § 7 U.

Direktionen forhandler inden for rammerne heraf sin egen løn med bestyrelsens formand. Direktørens løn reduceres med de indtægter, han oppebærer eksternt som følge af at repræsentere pensionskassen.

For administrationens øvrige medarbejdere, herunder for øvrige ledende medarbejdere og medarbejdere af betydning for pensionskassens risiko, forhandler direktionen lønninger med de enkelte på et niveau, som er i overensstemmelse med markedsniveauet for medarbejdere med de givne kvalifikationer samt evt. overenskomster.

Bestyrelsen fastsætter sin egen aflønning indenfor rammerne af den generelle aflønningspolitik for ledelsen.

Bestyrelsen drøfter og ajourfører årligt sin politik på området og orienterer indenfor lovgivningens rammer om aflønningspolitikken i årsrapporten."