Pension

Pensionsordningen i Pensionskassen for Farmakonomer består af flere dele. Den sikrer dig bl.a. en løbende, livslang udbetaling fra pensionsalderen. Du er også dækket af en forsikring, hvis du bliver ramt af alvorlig sygdom, dvs visse kritiske sygdomme, samt ved invaliditet eller dødsfald inden pensionsalderen. 

Din pensionsordning

Pensionsordningen er en arbejdsmarkedspension og består dels af en opsparing og dels en gruppeforsikringsordning.

Læs mere

Indbetaling til ordningen

Din pensionsordning er en obligatorisk del af ansættelsesforholdet, og Indbetaling foregår som regel automatisk. Men der er visse undtagelser.

Læs mere

Ophør af indbetaling

Jobskifte, sygdom, barsel eller anden orlov kan være årsag til, at indbetalingerne stopper, men der kan gå cirka 3 måneder, inden du hører fra os

Læs mere

Alderspension

Du skal søge om at få din alderspension udbetalt, for pensionskassen får ikke automatisk besked, når du går på efterløn eller på pension. Det samme gælder udbetaling af din aldersforsikring.

Læs mere

Invaliditet

Betingelserne for at få invalidepension er, at din erhvervsevne er varigt nedsat med mindst to tredjedele, og at du er under 60 år. Andre regler, hvis du blev medlem før 1997. Gruppelivsforsikring

Læs mere

Visse kritiske sygdomme

Gruppelivsforsikringen i Pensionskassen for Farmakonomer omfatter alle medlemmer, der indbetaler til pensionsordningen, samt i visse andre situationer.

Læs mere

Livsforsikring

Kontakt Pensionskassen for Farmakonomer ved dødsfald for et medlem under 63 år, for at få dødsfaldsdækning og evt. børnedækning til børn under 24 år udbetalt.

Læs mere

Dine begunstigede

Se hvem dine nærmeste pårørende og begunstigede er i tilfælde af død. Reglerne er forskellige om du blev medlem af pensionskassen FØR eller EFTER 1. januar 2008.

Læs mere

Omkostninger

Fra dine indbetaliger til pension trækkes 2,75% plus 20 kroner til at dække pensionskassens drift. Desuden trækkes 5% til bonusfordelingskontoen, som en en del af den fælles egenkapital.

Læs mere

Pensionskassens garantier

Din pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer er sammensat af to dele, en grundpension og en tillægspension.

Læs mere

Pensions- og Bonusregulativ

Regler for medlemskab, indbetalinger, ophør af indbetalinger, visse kritiske sygdomme, invaliditet, alderspensionering, aldersforsikring, dødsfald før pensionsalderen, vilkår vedr. orlov, sygdom m.m

Læs mere