Alderspension

Alderspensionen er livsvarig, og er beregnet ud fra en forudsætning om, at du går på pension som 63-årig. For mange er det dog muligt at få udbetalt alderspension tidligere.

Hvis du blev medlem af Pensionskassen for Farmakonomer før 1. maj 2007, har du fortsat mulighed for at gå på alderspension som 60 årig og få udbetalt pension fra pensionskassen.

Hvis du er indtrådt i ordningen 1. maj 2007 eller senere og er født 1. januar 1959 eller senere, er din tidligste udbetalingsalder som beskrevet i tabellen:

Fødselsdato Tidligste udbetalingsalder 
Før 1. januar 1959  60 år
1. januar 1959 - 30. juni 1959 60½ år 
1. juli 1959 - 31. december 1959   61 år 
1. januar 1960 - 30. juni 1960 61½ år
1. juli 1960 - 31. december 1962  62 år
1. januar 1963 - 31. december 1966 63 år
1. januar 1967 eller senere   63 år *)

* Aldersgrænsen for tidligste udbetalingsalder for medlemmer født i 1967 eller senere vil forventeligt rykke sig i opadgående retning i fremtiden. 

Husk, at du skal søge om din alderspension. Pensionskassen får ikke automatisk besked, når du går på pension.

Aldersforsikring og alderssum

Aldersforsikringen kan udbetales, selvom du fortsat arbejder, dog tidligst fra 60 år.  Alderssummen er skattefri, idet afgiften blev betalt ved overgangen fra alderssum til aldersforsikring.

Du kan vælge at lade din aldersforsikring blive stående i pensionskassen og trække renter, hvis du ikke står og skal bruge pengene, så snart du kan få den udbetalt. Renten i pensionskassen er den samme som den løbende forrentning af opsparingen.

Hvis du har beholdt din alderssum, kan du ligeledes få den udbetalt, mens du fortsat arbejder og er fyldt 60 år. Du skal betale 40 % i afgift til SKAT af din alderssum. Du kan veksle alderssummen til en højere løbende pension.


Udbetaling af pension

Udbetaling af løbende alderspension kræver, at du fratræder din stilling. Der skal betales indkomstskat af alderspensionen, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Ønsker du at søge om alderspension og/eller aldersforsikring, kan du hente Blanket til brug for udbetaling af alderspension og indsende det i udfyldt stand til pensionskassen.

Ansøg om pension i god tid

Blanketten skal være os i hænde senest halvanden måned før, du ønsker alderspension og/eller aldersforsikring udbetalt.


Udbetaling til børn

Hvis du er optaget i pensionskassen før 2014 og har børn under 24 år, som er født før 2014, bliver der udbetalt børnepension. Det er alene børn og stedbørn, der faktisk blev forsørget af dig den 1. januar 2014, der får udbetalt børnepension.

Til brug for udbetaling af børnepension skal du indsende kopi af dåbs/navneattester.
Der betales indkomstskat af børnepensionen, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

De nærmere regler fremgår af Pensions- og Bonusregulativet.