Din pensionsordning

Pensionsordningen i Pensionskassen for Farmakonomer er en ordning, som både sikrer dig livslang økonomisk tryghed som pensionist og giver dig og dine et sikkerhedsnet, hvis du rammes af sygdom eller ulykke.  

Pensionsordningen er en arbejdsmarkedspension og består af en alderspension, en invalidepension og en gruppeforsikringsordning.

Pensionsordningen er bygget op om et solidaritetsprincip, som betyder, at du fra første dag kan få fuld invalidepension, uanset hvor meget der er sparet op. Ordningen omfatter:

  • Alderspension med evt. tilhørende børnepension
  • Invalidesum 
  • Invalidepension og evt. tilhørende børnepension
  • Dækning ved visse kritiske sygdomme
  • Dækning ved dødsfald, herunder dækning til børn
  • Aldersforsikring for medlemmer før 2013

Indholdet i din pensionsordning er beskrevet i de afsnit, du finder i sidemenuen. Se desuden herunder: 

Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner skal som hovedregel IKKE deles i forbindelse med separation eller skilsmisse. Ordninger, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter anses som rimelige og som udtryk for det pensionsopsparingsniveau, der er almindeligt accepteret som svarende til pågældendendes uddannelsesbaggrund og arbejdsmæssige situation.

Skifteretten kan dog bestemme, at din pensionsordning skal deles, hvis din pension for eksempel er meget større end din ægtefælles, og I har været gift længe.

Aldersforsikring er et engangsbeløb for medlemmer, der er optaget i Pensionskassen for Farmakonomer før 1. januar 2013. Aldersforsikringen er en afløser for alderssummen.

Efter 1. januar 2013 er det ikke længere muligt at spare op til en sum-udbetaling i pensionsordningen, og hele indbetalingen går til den løbende, livsvarige pension.

Aldersforsikringen udbetales altid, enten i forbindelse med alderspension, eller i tilfælde af invaliditet eller død før pensionsalderen.

Du kan vælge at lade din aldersforsikring blive stående og trække renter i pensionskassen, hvis du ikke står og mangler pengene, når du har ret til at få den udbetalt. Dog skal aldersforsikringen udbatales senest 15 år efter tidligste pensionsalder.  

Aldersforsikringen kan kun udbetales én gang.

Du modtager hvert år en pensionsoversigt, hvor du kan se dine ydelser, men du kan altid se din aktuelle opsparing og dækninger på PensionsInfo, hvor du skal logge på med NemId

Find blanketter

Find hurtigt blanket til overførsel af pension, ansøgning om alderspension, invalidepension og udbetaling ved kritisk sygdom m.m.

Læs mere