Levetider

Middellevetiden har i mange år været stigende. Det gælder også for farmakonomer. Derfor har pensionskassen ændret beregningerne af alderspensionerne, så den forventede udvikling er medtaget. Det betyder, at pensionen skal strækkes over flere år og dermed som udgangspunkt medføre lavere årlige ydelser. Jo yngre medlemmet er, jo længere regner pensionskassen med at medlemmet lever, hvorfor ændringerne er størst for de unge.

Pensionskassen benytter den model for udvikling i forventet levetid, som Finanstilsynet har udarbejdet.

Et konkret eksempel illustrerer, hvad ændringen betyder:

  • Et medlem, der går på pension som 63-årig i dag, forventer vi skal have udbetalt pension i ca. 25,5 år
  • Et medlem, der går på pension som 63-årig om 30 år, forventer vi skal udbetalt pension i knapt 28 år

Når konsekvensen af den længere levealder skal indregnes i den livslange pension, svarer det til, at pensionen bliver 10-12 % mindre for det medlem, der går på pension som 63-årig om 30 år.

Det er en tommelfingerregel at pensionen bliver ca. 5 % højere for hvert år, man blive længere på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at for at opveje forskellen kræver det, at det unge medlem bliver 2 år længere på arbejdsmarkedet.

Den nye beregning af levetid har ingen betydning for de medlemmer, som er allerede er gået på pension, og næsten ingen betydning for de medlemmer, der står lige foran pensionering.