Dine begunstigede 

Se hvem dine nærmeste pårørende er i tilfælde af død. Reglerne er forskellige om du blev medlem af Pensionskassen for Farmakonomer FØR eller EFTER 1. januar 2008. Du har mulighed for at indsætte andre begunstigede end dine nærmeste pårørende.

Ved din død før du fylder 63 år, vil der være en udbetaling fra din livsforsikring i Forenede Gruppeliv. Din eventuelle aldersforsikring vil også komme til udbetaling, hvis du dør inden du selv når at få den udbetalt.

Udbetalingerne sker til nærmeste pårørende. Hvem der er nærmeste pårørende afhænger af, hvornår du blev medlem af Pensionskassen for Farmakonomer.

Medlem før 1. januar 2008

Hvis du blev medlem af pensionskassen FØR 1. januar 2008, gælder den gamle definition af nærmeste pårørende. Rækkefølgen er:

  • Din ægtefælle/registrerede partner
  • Dine livsarvinger (børn, børnebørn)
  • Dine arvinger efter testamente
  • Dine arvinger ifølge loven: Dine forældre, søskende, søskendebørn, bedsteforældre, onkler og tanter.


Medlem efter 1. januar 2008

Hvis du blev medlem af pensionskassen EFTER 1. januar 2008, gælder den nye definition, som også omfatter evt. samlever. Rækkefølgen er:

  • Din ægtefælle/registrerede partner
  • Din samlever, hvis man på dødsfaldstidspunktet lever sammen på fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn sammen, eller har levet sammen i et ægeteskabslignende forhold på fælles bopæl i de seneste to år før dødsfaldet
  • Dine livsarvinger (børn, børnebørn)
  • Dine arvinger efter testamente
  • Dine arvinger ifølge loven: Dine forældre, søskende, søskendebørn, bedsteforældre, onkler og tanter.


Du kan begunstige andre

Du har ret til at indsætte andre end dine nærmeste pårørende som begunstigede. Hvis du ønsker det, skal du foretage et aktivt valg.

Dødsfaldsdækningen i Gruppelivsordningen. Her kan du indsætte andre begunstigede ved at logge på Forenede Gruppeliv med NemID og selv indsætte, hvem der skal begunstiges.

Aldersforsikringen. Her skal du kontakte pensionskassen, hvis du vil begunstige andre end nærmeste pårørende.