Forside / Pension / Indbetaling til ordningen

Indbetaling til pensionsordning

Indbetalinger til din pensionsordning kan ske under 2 forskellige former, enten gennem en arbejdsgiver eller som en privat aftale, hvor du selv indbetaler. Læs også om overførsel fra en anden pensionsordning til Pensionskassen for Farmakonomer.

Arbejdsgiveren sørger for indbetalingerne

Pensionsordningen i Pensionskassen for Farmakonomer er en obligatorisk ordning, som du er omfattet af, når du bliver ansat inden for en overenskomst, der er indgået med Farmakonomforeningen. 

Farmakonomforeningens overenskomst med Danmarks Apotekerforening sikrer, at der indbetales pensionsbidrag. Ifølge overenskomsten indbetaler arbejdsgiver 10,95 pct. af din løn i pensionsbidrag og du selv indbetaler 5,47 pct. af lønnen. Danmarks Apotekerforening indbetaler de samlede pensionsbidrag til pensionskassen hver måned.

For Farmakonomforeningens øvrige overenskomster sker indbetalingerne gennem arbejdsgiverne.

Når du er omfattet af en kollektiv overenskomst, sker indbetalingen automatisk, og du kan se det indbetalte beløb på din lønseddel.

Du kan desuden se dine samlede indbetalinger på den pensionsoversigt, som du hvert år modtager fra Pensionskassen for Farmakonomer, og du kan få et aktuelt overblik på PensionsInfo.


Arbejdsgiveren indbetaler også hvis du frivilligt vil forhøje indbetaling

Du har mulighed for frivilligt at indbetale til din pensionsordning, hvis du eksempelvis går ned i tid og tilsvarende får lavere pensionsbidrag, men ønsker at fastholde en indbetaling, der eksempelvis svarer til fuld tid.


Arbejdsgiveren kan indbetale i en privat ordning

Hvis du får ansættelse i en virksomhed uden overenskomst, kan du som farmakonom sagtens have pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer. 

Du kan også fortsat have pensionsordning hos os, hvis du skifter job og får ny arbejdsgiver inden for en helt anden branche.

Sådanne ordninger indbetaler arbejdsgiveren til af din bruttoløn. Du får skattefradrag for indbetalinger til denne pensionsordning, som er en ordning med løbende udbetaling, men der fratrækkes 8 % i arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen til ordningen.

Indbetaler du frivilligt gennem din arbejdsgiver som en del af bruttolønnen, vil indbetalingen ikke fremgå af årsopgørelsen som skattepligtig indkomst, da fradraget er foretaget i forbindelse med lønudbetalingen.


Fordelene ved at fortsætte hos os

Du kan have fordele ved fortsat medlemskab i Pensionskassen for Farmakonomer: 

  • God gruppelivsforsikring, hvis dit depot er på minimum 200.000 kroner pr. 1. januar 2017. 
  • I gruppelivsforsikringen hos Pensionskassen for Farmakonomer er du dækket uden aftrapning helt frem til 63 år.
  • Fortsat mulighed for at leje pensionskassens lejligheder og ferielejligheden i Berlin . 


Privat indbetaling 

Du kan indgå aftale med Pensionskassen for Farmakonomer om privat indbetaling til pension. Hvis du ønsker det, skal du kontakte pensionskassen.

Minimumsbidraget er 1.316 kr. pr. måned (2017).

Pensionskassen tilmelder indbetalingen til PBS, og du vil herefter modtage et girokort, men du skal selv sørge for at tilmelde betalingen til BetalingsService.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige fradragsregler for privat indbetalinger.

Private pensionsbidrag til Pensionskassen for Farmakonomer kan som hovedregel fradrages fuldt ud i din personlige indkomst i det år, hvor de indbetales.

Pensionskassen indberetter i januar de privatbetalte pensionsbidrag for det foregående år. Beløbene fremgår af din skattemappe, som du kan se på SKAT's hjemmeside http://tastselv.skat.dk

Ved indbetalinger på op til 49.300 kr. (2017) om året, kan du benytte dig af det såkaldte opfyldningsfradrag og få fuldt fradrag for dine indbetalinger. Du kan dog højst fradrage det, du har indbetalt i indkomståret. Tilsvarende gælder ved engangsindskud.

Opfyldningsfradraget er det samlede fradrag for dine private ordninger med løbende udbetaling, når bidraget indbetales i mindre end 10 år, eller som et engangsindskud.
Hvis du indbetaler mere end 49.300 kr. (2017) om året i mindst 10 år, har du fuldt fradrag for hele indbetalingen.

Hvis du indbetaler mere end 49.300 kr. (2017) om året i mindre end 10 år, skal den samlede indbetaling fratrækkes med 1/10 pr. år i 10 år (1/10-dels reglen). Hvis det årlige fradrag efter 1/10-dels reglen er mindre end 49.300 kr. (2017), kan du forøge dit fradrag op til dette beløb.

Du kan få vejledning i pensionskassen, hvis du bliver omfattet af en ordning med privat indbetalt pensionsbidrag.

Generelt ved frivillig indbetaling

Alle pensionsindbetalinger betales månedligt bagud og skal være indbetalt senest den 5. i den efterfølgende måned. 

Du skal afgive nye helbredsoplysninger, hvis der er gået mere end 12 måneder eller 3 måneder (den bidragsfri dæknings periode). Tilsvarende gælder, hvis du ønsker at sætte indbetalingerne op, og pensionskassens risiko derved forøges med mere end 25 pct. 


Overførsel af anden pensionsordning

En pensionsordning fra en tidligere ansættelse kan overføres til Pensionskassen for Farmakonomer.

Du har mulighed for at samle dine små pensionsordninger fra tidligere ansættelser hos os, selvom der er gået mere end 3 år fra sidste bidragsbetaling. Vi gør opmærksom på, at ordningens værdi ikke må overstige 49.300 kr. (1. januar 2017).

Kender du værdien af din gamle ordning, beregner vi gerne, hvor meget beløbet vil forøge din pensionsdækning hos os.

Depoter under 20.000 kroner kan i 2017 overføres uden gebyrer.

Ønsker du at overføre din ordning, kan du hente blanketten og indsende den i udfyldt stand til Pensionskassen for Farmakonomer. 

Når pensionskassen har modtaget beløbet fra din tidligere ordning, sender vi en bekræftelse til dig.

De nærmere regler fremgår af Pensions- og Bonusregulativet.