Invaliditet

Betingelserne for at få udbetalt invalidesum og invalidepension fra Pensionskassen for Farmakonomer er, at du har et stort tab af erhvervsevne. Du skal have mistet mindst to tredjedele af erhvervsevnen, du skal være under 60 år, være fratrådt din stilling og indbetaling af pensionsbidrag skal være ophørt. 

For medlemmer, som er optaget i pensionskassen før 1. januar 1997, er aldersgrænsen for invalidepension dog 63 år.


Invalidesum

For at være berettiget til invalidesum skal du være omfattet af gruppeforsikringsordningen. Alle, der betaler til penionsordningen, er omfattet af gruppeforsikringsordningen. Du er også omfattet af gruppeforsikringsordningen med bidragsfri dækning, som beskrives under Ophør af indbetaling.

du betaler bidrag til pensionsordningen

du er bidragsfrit dækket

du er hvilende medlem med depot over 200.000 kroner.

Invalidesummen på 200.000 kroner er skattefri. Den udbetales, hvis din arbejdsevne midlertidigt eller varigt er nedsat med mindst to tredjedele. En midlertidig nedsat erhvervsevne skal dog være af en vis varighed.

Du kan søge om udbetaling af invalidesum ved at udfylde en blanket og sende det til Pensionskassen for Farmakonomer. Du kan hente blanketten her.

Ved behandling af din ansøgning vil pensionskassen indhente journaler fra hospitaler m.v. samt eventuelle sagsakter fra det offentlige.

Retten til invalidesum bortfalder ved 60 år.


Invalidepension 

Invalidepension ved varig invaliditet er skattepligtig, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Du kan søge om invalidepension ved at udfylde en blanket og sende det til Pensionskassen for Farmakonomer. Du kan hente blanketten her.

Ved behandling af din ansøgning vil pensionskassen indhente journaler fra hospitaler m.v. samt eventuelle sagsakter fra det offentlige.

Invalidepensionens størrelse fremgår af din pensionsoversigt. Hvis du får udbetalt førtidspension eller andre offentlige ydelser, kan der ske modregning i den offentlige pension.

Hvis du tilkendes invalidepension af Pensionskassen for Farmakonomer, kan du også vælge at få din eventuelle aldersforsikring udbetalt. Det kan du læse mere om på siden Din pensionsordning.


Udbetaling til børn under 24 år 

Hvis du har børn under 24 år, når du får bevilget invalidepension, vil der blive udbetalt børnepension. Det gælder også eventuelle stedbørn, som forsørges af dig.

Børnepension udgør 25 % af den løbende invalidepension. Når invalidepensionen er bevilget, skal du sende kopi af dåbs/navneattester til pensionskassen.

Der betales indkomstskat af børnepension, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du er i tvivl om dækning eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte pensionskassen.

Se de nærmere regler om børnepension ved invaliditet i Pensions- og Bonusregulativet.