Omkostninger

Omkostninger i 2017

Pensionskassen trækker 2 % fra de indbetalte pensionsbidrag samt 20 kr. om måneden til dækning af pensionskassens omkostninger til pensionskassedriften. Derudover overføres 5 % af de indbetalte pensionsbidrag til bonusfordelingskonti, som er en del af pensionskassens egenkapital. Egenkapitalen ejes af medlemmerne, som får del af egenkapitalen via tillægspensioner, som udbetales oven i de garanterede pensioner.

Omkostninger til investeringerne fradrages i afkastet inden det tilskrives medlemmernes depoter eller egenkapitalen.