Forside / Pension / Pensionskassens garantier

Pensionskassens garantier

Din pensionsordning i Pensionskassen for Farmakonomer er sammensat af to dele, en grundpension og en tillægspension. 

Grundpensionen er betinget garanteret og kan kun ændres, hvis bestyrelsen i samråd med aktuaren vurderer, at beregningsgrundlagets elementer ikke er sikre. Der skal være objektive grunde til at ændre grundlaget. Få medlemmer, som ikke valgte om i 2006, har fra gammel tid en ubetinget garanti på en del af grundpensionen.

Tillægspensionen er ugaranteret og fastsættes af bestyrelsen hvert år. Tillægspensionen kan både stige og falde, men bestyrelsen tilstræber en jævn udvikling i pensionerne. Tillægspensionerne er en metode til at udlodde egenkapitalen på en fair måde til de medlemmer, der har været med til at spare den op. Desuden sikrer tillægspensionen et rimeligt niveau på invalidepensionen m.m.

Du kan se den garanterede andel af pensionerne i toppen af din seneste pensionsoversigt, som du hvert år modtager fra Pensionskassen for Farmakonomer.