Visse kritiske sygdomme

Gruppelivsforsikringen i Pensionskassen for Farmakonomer omfatter alle medlemmer, der indbetaler til pensionsordningen, samt hvilende medlemmer med et depot på mindst 200.000 kr, og medlemmer med bidragsfri dækning.

Du er dækket for visse kritiske sygdomme og har mulighed for at få udbetalt et beløb på 100.000 kr. skatte- og afgiftsfrit, hvis du opfylder betingelserne, som beskrives her i Forenede Gruppelivs "Dækning ved visse kritiske sygdomme".

Blanketten, du skal udfylde til anmeldelse af kritisk sygdom, finder du sammen med listen over sygdomme på Forenede Gruppelivs hjemmeside. Der følger en vejledning med blanketten.

Udbetaling i forbindelse med visse kritiske sygdomme kan kun finde sted én gang til den eller de diagnoser, der har medført udbetaling af forsikringssummen.

En udbetaling ved kritisk sygdom bliver trukket fra dødsfaldssummen, hvis du dør inden for tre måneder efter, du fik stillet diagnosen på den kritiske sygdom.

De nærmere regler fremgår af "Forenede Gruppeliv - Forsikringsoversigt"

Du har mulighed for at se dine dækninger på PensionsInfo.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du er dækket, eller du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pensionskassen for Farmakonomer.